Regulamin

REGULAMIN

Przedstawiamy przetestowaną wersję platformy. Nadal jest to jeszcze wersja Beta, bo kontynuujemy testy i wprowadzamy zmiany. Możesz tworzyć platformę razem z nami - czekamy na Twoje uwagi.


Regulamin może się zmieniać razem z mambogram.


 1. Mambogram.pl to platformy grywalizacyjna z elementami serwisu społecznościowego i systemem zarządzania treścią, na której organizacje pozarządowe i/lub klienci komercyjni mogą stworzyć własną internetową grywalizację, na podobnej zasadzie do tworzenia bloga na otwartych platformach blogerskich typu blogger.com lub blog.pl. Tworzenie grywalizacji ma być tak proste jak pisanie bloga. Po co? Żeby wykorzystać grywalizację do zwiększenia skuteczności organizacji.

 2. Uczestnikiem platformy może zostać każdy, kto spełni wymagania niniejszego regulaminu.

 3. Platforma składa się z już istniejących gier i modułu umożliwiającego tworzenie własnych gier przez każdego uczestnika. Zasady poszczególnych gier są opisane w tych grach i będą aktualizowane w trakcie trwania tych gier i działania platformy mambogram.pl. Wszystkie opisy, zmiany i nowe misje w grach stają się automatycznie obowiązującymi elementami regulaminu.

 4. Pytanie i wątpliwości związane z platformą należy kierować do Fundacji To My na adres fundacjatomy@gmail.com. Pytania i wątpliwości związane z poszczególnymi grami należy kierować do autorów tych gier.

 5. Platforma jest budowana przez Fundację To My i finansowana w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Nowe Technologie Lokalnie 2015-16”, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

 6. Platforma mambogram.pl będzie przez cały okres działania darmowa dla organizacji, a na początku darmowa również dla innych użytkowników. W przypadku zaistnienia potrzeby ograniczenia ich liczby zostanie wprowadzony np. system abonamentowy dla uczestników, którzy nie są organizacjami.

 7. Przykład grywalizacji: http://planeta-zk.pl/ - gra Planeta Zapomnianych Książek docelowo będzie grą systemową na mambogram.pl. Uczestnicy platformy mogą tworzyć podobne gry albo gry dużo prostsze. Niektóre mogą się składać tylko z jednego zadania.

 8. Aby korzystać z platformy należy się na niej zarejestrować. Przejście procesu rejestracji oznacza, potwierdzenie, ze gracz zna i akceptuje regulamin platformy mambogram.pl i zgadza się na otrzymywanie informacji o niej drogą mailową oraz wewnątrz platformy.

 9. Zarejestrowany uczestnik może grać w dostępne gry i/lub tworzyć własne gry całkowicie samodzielnie albo korzystając z gotowych szablonów. Pytania i uwagi należy kierować do organizatorów na adres fundacjatomy@gmail.com.

 10. Zarejestrowany uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatorów gry, do której dołączyli (w którą grają) danych osobowych zawartych w swoim zgłoszeniu, do tej gry zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 923 z późn. zm.).

 11. Zarejestrowani uczestnicy poszczególnych gier wyrażają zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych i wizerunku oraz przysłanych przez nich w trakcie gry tekstów i zdjęć w publikacjach i witrynach tych gier, chyba, że regulamin danej gry stanowi inaczej.

 12. Zarejestrowanie się do konkretnej gry oznacza, że gracz zna i akceptuje regulamin gry, do której się zarejestrował.

 13. Zarejestrowany uczestnik każdej gry na platformie mambogram.pl oświadcza, że jego działania w grze nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Za ewentualne roszczenia wynikające z praw autorskich i praw pokrewnych wydarzenia gracz odpowiada osobiście.

 14. Zarejestrowany uczestnik danej gry na platformie mambogram.pl oświadcza, że rezygnuje na rzecz organizatorów tej gry ze wszystkich przysługujących mu praw autorskich majątkowych związanych z jego aktywnościami w ramach tej gry.

 15. Zarejestrowany uczestnik każdej gry na platformie mambogram.pl oświadcza, że jego działania w ramach gry nie zawierają treści politycznych, religijnych ani obraźliwych.

 16. Zarejestrowany uczestnik platformy mambogram.pl, który organizuje własne gry na platformie oświadcza, że jego działania w ramach tworzonej gry nie zawierają treści politycznych, religijnych ani obraźliwych.  

 17. Organizatorzy gier na mambogram.pl mogą skorzystać z gotowej formy oświadczenia gracza, jeśli zechcą zgromadzić podpisane dane i oświadczenia gracza. Formę tę autorzy gier mogą dowolnie przetwarzać, biorąc na siebie pełną odpowiedzialność za to przetwarzanie i późniejsze gromadzenie danych graczy. Fundacja To My z zasady nie gromadzi takich danych. Wyjątkiem od tej zasady mogą być gry, których autorami są i/lub będą przedstawiciele Fundacji To My, jeśli zasady tych gier stanowią inaczej. Oświadczenie, o którym mowa w tym punkcie jest dostępne pod adresem: https://docs.google.com/document/d/1tNDOkfact6lvcQfA49zJ-yuWs9aunQrnrSZfcw0RFLk/edit?usp=sharing

 18. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na oświadczeniu, o którym mowa w punkcie powyżej.

 19. Gracze oświadczają, że przysługuje im autorskie prawo majątkowe i osobiste do materiału zamieszczanego na platformie  lub mają zgodę właściciela tychże praw na wykorzystanie zamieszczonych materiałów oraz, że wszelkie wynikłe z tego tytułu spory przyjmują na siebie, zwalniając z odpowiedzialności prawnej Organizatora gry. Gracze  zgadzają się na publikowanie zamieszczonych materiałów przez Organizatora gry na wszelkich polach eksploatacji, zgodnych z działalnością statutową Organizatora. Gracze oświadczają, że nie będą rościć praw do wynagrodzenia z tytułu wykorzystania zrealizowanych przez nich materiałów na wszelkich polach eksploatacji.

 20. Fundacja To My nie bierze odpowiedzialności za żadne ewentualne szkody, które gracze mogą ponieść z tytułu uczestniczenia lub nieuczestniczenia w grach na platformie mambogram.pl.  Gracze rejestrują się na platformie i dołączają do poszczególnych gier dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.

 21. W uzasadnionych przypadkach organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu bez podawania przyczyn.


GRYWALIZACJA - co to takiego?

Grywalizacją (inaczej gamifikacją) nazywamy przeniesienie mechanizmów znanych z gier (także komputerowych, choć nie tylko) do rzeczywistego świata, aby zmieniać ludzkie zachowania. Grywalizacji używają już dziś w takich firmach jak Microsoft, Starbucks czy Honda. „Harvard Business Review” pisze o grywalizacji jako o jednym z wiodących trendów marketingowych na drugą dekadę XXI wieku.


Jeżeli chcecie, aby ludzie robili coś z przyjemnością, aby angażowali się w czynności nawet nudnawe albo uciążliwe - zaproponujcie im grę. Prostą albo skomplikowaną - to już zależy od Waszego pomysłu. Gracze będą się cieszyć i angażować, a wy łatwiej osiągniecie swoje cele. Bawmy się i zmieniajmy świat na lepsze.


Grywalizacja na różowo: https://www.youtube.com/watch?v=d6N6wk5leR8

Czy można zgrywalizować wchodzenie po schodach? https://www.youtube.com/watch?v=2lXh2n0aPyw&feature=youtu.be

Subtelna zagadka literacka: http://planeta-zk.pl/misja/nerilka-polska-poezja/


Podręcznik i filmik o grywalizacji

Gamifikacja online i offline